Herroepingsformulier

Herroepingsrecht Justwedi.nl


U heeft het recht om binnen termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.


De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, Debouwmarktshop.nl Industrieweg 5f, 5262GJ te Vught, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk, fax of per e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het formulier hieronder voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u per e-mail een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. 


Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefeningen van herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Artikelen die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificatie van de koper worden niet retour genomen. De kosten van de retourzending zijn ten allen tijde voor rekening van de koper.


Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen we u voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening brengen.


Wij mogen wachten met terug betalen totdat wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening wanneer deze niet met de post geretourneerd kunnen worden. De kosten worden geraamd op een maximum van €250,-. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.


Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:

- Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten (maatwerk) die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn.

- Producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben

- Producten die niet geschikt zijn om te worden terug gezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na levering is verbroken

- Producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken


Wil je iets retourneren? We overleggen graag met je om te kijken naar de beste en meest efficiënte oplossing.


4.92 / 5.00 of 25 justwedi.nl customer reviews | Trusted Shops